Summer Squash, Chevre Toast, Scallion Pesto, Amaranth

Summer Squash, Chevre Toast, Scallion Pesto, Amaranth